Board of Director

 • Managing Director
      Mr. Mahesh K. Shah

 • Whole Time Director
      Mr. Vinod K. Shah

 • Director and CFO :
      Mr. Jayesh Motasha

 • Mr. Mukesh Motasha
  Mr. Deepak Motasha
  Mr.Arvind Motasha
  Ms. Kavita Bachwani